بوم مدل کسب و کار (2)

بوم مدل کسب و کار (2) قسمت دوم

مطالعه بوم مدل کسب و کار (1)

بوم مدل کسب و کار (2)

بوم مدل کسب و کار (2)

وقتی وارد اتاق شدم به جز پرسنل کسی را ندیدم.

مبلی در گوشه سالن انتخاب کردم و کتابی که همراهم بود را باز کردم و شروع به مطالعه کردم.

ساعت چهار و نیم پذیرش بود و با چایی و کیک از ما پذیرایی میکردند.

بعد از یک ربع، سالن ورودی از آدم پر شد.

یکی از مزیتهایی که زود رسیدن دارد این است که یک قدم جلوتر از بقیه هستی و هر صندلی ای که مناسب خود میبینی انتخاب میکنی.

وارد سالن اجتماعات شدم و ردیف سوم را انتخاب کردم.

سمینار در مورد مدلهای کسب و کار بود و سخنران آن پروفسور یوسفی که اساتید دانشگاه اصفهان و یک محقق بود.

او در مورد خودش میگوید که فقط یک محقق و معلم است و کار عملی نکرده است.

صندلی ها به طور پراکنده یکی یکی پر میشدند.

من همیشه از اینکه سر زمان گفته شده شروع نمیکنند ناراحت میشوم.ب

ه نظرم اگر یکی دو بار سر موقع شروع کنند مردم هم یاد میگیرند آن تایم باشند.

سمینار با 32 دقیقه تاخیر آغاز شد.

معاون اتاق، پروفسور را معرفی کرد و جلسه را به او سپرد.یک تخته وایت برد بر سن تکیه دادند.

پروفسور یوسفی متذکر شد که دوستان اتاق در گیر پاور پوینت بوده اند ولی او میتواند بدون پاورپوینت هم مطالبش را بگوید.

صفحه اول پاورپوینت روی پرده نمایش داده شد.

سپس پروفسور یوسفی اسلاید بعدی که نشان میداد مدلها تقسیم بندی شده اند را نمایش داد و شروع به صحبت کرد:

دوازده مدل کسب و کار داریم که من، نه تای آنها را میگویم.

مدل اول ارتباط با مشتری یا CRاست.رابرت کین سالی 18 میلیون دلار حقوقش است.

 

من سریعا در ذهنم 18 را بر 4 هزار دلار ضرب کردم تا قیمت را به تومن بدست بیاورم.

مغزم سوت کشید.

72 میلیارد در یک سال وارد حسابت میشه.

این فوق العاده است.میدونی چه کارهایی میشه کرد؟

میشه یه جزیره باهاش خرید.یه خونه بزرگ.ماشین خوب.میشه باهاش زندگی کرد.

یه شخص متوسط خیلی خوب کار کنه فوقش در یک سال یک میلیارد بدست بیاره!

صدای پروفسور من را از عالم رویا به عالم واقعیت برگرداند.

بوم مدل کسب و کار (2) ادامه دارد…