بوم مدل کسب و کار (3)

بوم مدل کسب و کار (3) قسمت سوم

مطالعه بوم مدل کسب و کار (2) 

مطالعه بوم مدل کسب و کار (1)

5 اصل مشتری مداری

مدل کسب و کار

boom3

پروفسور یوسفی ادامه میدهد …

مدیر فروش شرکت مال مارت میگوید ارزش اول و آخر، مشتری است.باید بدانید او چه چیزی میخواهد و احترام بگذارید.

پنج اصل مشتری مداری وجود دارد.مشتری باعث میشود که شرکت شما رشد کند یا نکند.

    اصل اول : احترام است.

در کسب و کارهای نوین احترام همبسته مهم است.همیشه کسی که می آید را بعنوان مشتری قبول کن.چه جنسی از تو بخرد چه نخرد به او احترام بگذار.برای او ارزش بیآفرین تا تبدیل به مشتری وفادار شود.محیط بیرون 80% از کسب و کار را مشخص میکند.محیط بیرون یعنی چه؟

مردی که در ردیف جلو نشسته بود با صدای بلند گفت:

یعنی مشتریان

پروفسور یوسفی گفت:

لطفا بایستید و بلند بگویید.از این به بعد هر کس خواست حرفی بزند بایستد و با صدای بلند رو به حضار بگوید.

وقتی مرد ایستاد و رو به حضار کرد ظاهرش کاملا نمایان شد.ابروهای بهم پیوسته پهن داشت و کمی تپل بود.کت زرد چهارخانه ای تنش بود با پیراهنی با زمینه سفید و گلهای سیاه و شلوار قهوه ای.چهار شانه بود و محکم ایستاده بود.او را قبل از ورود به سالن در حال صحبت با مردی که کت و شلوار سیاه تنش بود و کمی شوخ بود دیده بودم.

پروفسور یوسفی ادامه داد:

مال مارت دو دفعه با بحران جدی رو به رو شد و بقیه ی بحرانهایش را مردم حل میکنند.یعنی همان مشتریها.

    اصل دوم اعتبار است.اعتبار یعنی چه؟

تک و توک صداهایی از آدمهایی که روی صندلی ها نشسته بودند می آمد ولی آنقدر قدرت نداشت که شنیده شود.

اعتبار یعنی من هستم.مرا بیین.

اصل سوم  ارزش است.یعنی داده های مشتری را ببین.

ایده با یک جمله معنی میشود.برو انجامش بده.در شرکتها کمتر کسی ایده میدهد چون اگر پیشنهاد داد خود باید آن را انجام دهد.

کارل دیزل میگوید:مشتری ای که تقاضایی دارد به تقاضایش احترام بگذار.

    اصل چهارم ارتباط است.چه کسانی از شرکت هاکوپیان تا حالا خرید کردند؟

پسر جوانی ایستاد.

پروفسور یوسفی گفت :

چه گونه شرکتی است؟

پسر پاسخ داد :

ولت نمیکند.

پروفسور یوسفی ادامه داد:

بله ارتباط را بعد از فروش دارد.کارت تبریک تولد میفرستد.کارت تخفیف میفرستد.نمونهای جدید میفرستد.ولت نمیکند.

    اصل پنجم اعتماد است.چند درصد باور میکنید که تویوتا چینی است؟

همه در فکر فرو رفتند.من در این فکر بودم اصلا تویوتا کجایی هست!؟

پروفسور یوسفی گفت:

40% تویوتا ژاپنی است.توی ایالات سی چوآن که 170 میلیون جمعیت دارد تولید میشود.مثلا کارخانه لاستیک سازی تویوتا در چیتاکن چین است.

برای اینکه مشتری اعتماد کند باید آگاهی پیدا کند.

مثلا مردم شکایت میکنند از چیپس ها که نصف آن هواست در صورتی که مدیر کارخانه چیپس باید توضیح بدهد به همه که داخل پاکت چیپس گاز هست برای جلوگیری از کپک زدن.وقتی توضیح ندهند یا کلاهبرداری کنند اعتماد از بین میرود.

زمان خیلی سریع در گذر بود و هنوز مدل اول کسب و کار گفته شد.

Related Post