آموزش سخنوری و فن بیان (5)  قسمت پنجم.

مطالعه آموزش سخنرانی و فن بیان (1)

مطالعه آموزش سخنرانی و فن بیان (2)

مطالعه آموزش سخنوری و فن بیان (3)

مطالعه آموزش سخنوری و فن بیان (4)

سخنران جناب آقای مهندس مهدی صادقلو در تالار ادب استان اصفهان

آقای صادقلو ادامه میدهد …

وقتی با کسی صحبت میکنید سعی کنید که رفتار و زبان بدنتان مثل او باشد.البته به گونه ای نباشه که فکر کنه دارید مسخره اش میکنید، مثلا اگر نشسته شما هم بنشینید.اگر رو به روی هم هستیدبه این کار همسان سازی زبان بدن میگویند.با این قوانین بستر ارتباط را میسازیم.

وقتی بعد از 3-4 دقیقه ببینید که طرف شما را برای همسان سازی پذیرفته است حالا هر کار تو بکنی اون تایید میکند.به این کار هیپنوتیزم بدن میگویند.کی میدونه اثر هاله ای چیه؟

صدای زمزمه های نا مفهوم را مینشنیدم و پاسخ سوال را دریافت نمیکردم.روی پرده نمایش چهره بازیگری نشان داده شد.همون خانمی که در سریال پرستاران بازی میکرد.آقای مهدی صادقلو رو به حضار کرد و پرسید:

لیندا کیانی

لیندا کیانی

خوب به این خانم نگاه کنید.فکر میکنید، فکر میکنید این شخص کیه؟چه ویژگیهایی میتونه داشته باشه؟

همه به تصویر نگاه کردن.خانم حدودا 50 ساله ای که بالای سرم نشسته بود گفت:

لیندا کیانی است که در پرستاران بازی میکرد، بازیگره.

مردی در سمت راست سالن گفت:زیباست.

دختر جوانی از ردیف های بالا فریاد زد:خوش پوشه.

کسی گفت پول داره.

یکی گفت متظاهره.

من گفتم مظلومه.

هر کسی بر نوع نگاهی که به لیندا داشت حرف میزد.آقای مهدی صادقلو گفت:

حسی که شما از طرف مقابلتون دریافت میکنید نوع قضاوت شما را مشخص میکند.این حس را به شخصیت و ویژگی های او تعمیم میدهید این همان اثر هاله ای است.

اسلایدی که بعد از تصویر لیندا آمد دارای زمینه سفیدی بود که فقط سه کلمه روی آن نوشته شده بود “برای شروع صحبت” در یک کتاب خواندن برای تاثیر بیشتر بر روی مخاطب از سه کلمه استفاده کندید.

آقای مهدی صادقلو ادامه داد:

برای شروع صحبت باید اتصال دهنده داشته باشیم.مثلا با یک سوال شروع کنیم.

هوا چطور است؟

حالتون چطور است؟

ساعت چند است؟

البته این سوال قدیمی شده.یک سوال معمولی بپرسید.سوالات آماری برای شروع سخنرانی مناسب هستند.مثلا چند نفر برای یادگیری اینجا آمدند؟سوالات بسته برای شروع ارتباط دو نفره خیلی خوب است.سوالاتی که پاسخشان بله و خیر است.سوالات باز تشریحی و توضیحی هستند که برای ارتباط بیشتر مناسبند.سوالات ذهنی هم سوالاتی هستند که میخواهی فرد فقط در ذهنش سوال شود.مثلا چند لحظه با خودتان فکر کنید که الان کجایید؟در چه جایگاهی قرار دارید؟شخص جوابش را در ذهن پیدا میکند.چون درگیری ذهنی پیدا میکنه حتی اگر جواب را هم پیدا نکنه باز تو موفق شدی.

آموزش سخنوری و فن بیان (5)

Related Post