بوم مدل کسب و کار (1)

model kasbokarبوم مدل کسب و کار (1)  قسمت اول

این سمینار به تاریخ هشتم آبان ماه 1396 به سخنرانی پروفسور علیرضا یوسفی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شده است.

پرفسور علیرضا یوسفی

 • مدیر مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه تهران
 • دارای دانشنامه فوق دکترای مدیریت راهبردی از دانشگاه تربیت مدرس
 • سردبیر نشریه مدیران ارشد
 • استاد دورۀ آینده پژوهی راهبردی در دبی از 2005 تاکنون
 • استاد آکادمی علوم دانشگاه وین از 2010 تاکنون
 • دارای تائیدیه محقق برگزیدۀ انجمن بین المللی مدیریت در وین 2012
 • دارای دانشنامه دکترای مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی
 • دارای دانشنامه دکترای DBA از دانشگاه بین المللی مالزی
 • دارای بیش از 400 مقاله مدیریتی
 • دارای بیش از 200 سخنرانی در همایش ها و کارگاه های آموزشی

است.

او

 • دارای دانشنامه دکترای مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی 1383
 • دارای دانشنامه فوق دکترای مدیریت راهبردی از دانشگاه تربیت مدرس 1390
 • دارای دانشنامه دکترای DBA (طرح تجاری) از دانشگاه بین المللی مالزی (سومین مدرک دکترا)

مدارج علمی و تحصیلی است.

او دارای سوابق دانشگاهی و اجرایی و پژوهشی و دورهای مدیریت است.او خود را یک محقق میداند.

این سمینار در مورد چند مورد از عوامل بوم کسب و کار از دوازده مورد است.

امیدوارم از این گزارش لذت بدانید و مرا همراهی کنید.

اینستاگرام پروفسور

تلگرام پروفسور

هوا بسیار عالی بود ولی حیف که رودخانه زاینده رود آب نداشت.حتی زمانی هم که خشک است زیباست.خیابان ها خلوت بود.پارک خلوت بود.از روی پل خواجو آرام آرام حرکت میکردم.پیرمدی را دیدم با قد کوتاه و لاغر که در روی پله پُل خواجو نشسته بود و به دور دست ها خیره بود.این پیرمرد را بارها در اتاق بازرگانی دیده بودم.ظاهری آرام دارد.به نظر کم حرف می آید و همیشه تنهاست.به نظر می‌آید شصت سال را گذرانده باشد.نیم نگاهی کردم و از او رد شدم.او هم با کنجکاوی نگاه کرد.فکر میکنم با خودش کلنجار میرفت که مرا کجا دیده.احتمالا زمانی که به سمت اتاق بازرگانی می‌رفتم به یاد آورده است.

ادامه دارد..

22بهمن 1396

۲۲بهمن سال ۱۳۹۶

۲۲بهمن سال ۱۳۹۶– یک سال دیگر به سالهای جمهوری اسلامی ایران اضافه شد.

۲۲بهمن سال ۱۳۹۶

۲۲بهمن سال ۱۳۹۶

پریشب مستندی دیدم از روزهای انقلابی سالهای ۵۶ و ۵۷ و چقدر متاسف شدم وقتی که دیدم مردم با چه سختی ای انقلاب کردند.

چه جوانهایی ک کشته شدند.بچهایی ک پدرشان را از دست دادند.مادرهایی ک فرزندانشان را از دست دادند و غمگین میشوم وقتی زمان حال را میبینم.

انقلاب اسلامی به سختی کسب  شد ولی به راحتی در حال نابودیش هستند توسط بعضی از همان انقلابیون.

من با انقلاب دیگر مخالفم.من با کشتار مخالفم.من با دزدی و درد مخالفم.

شاید باید خمینی دیگری بیاید و ما را از دست نابخردان نجات دهد.

اگر بار دیگر انقلاب شود کشتار فراوانی رخ خوهد داد.ایران ضعیف میشود و راه برای طمعکاران باز میشود.درست مانند سال۵۸.همه چیز ناپایدار شده و دشمنان جرات دخالت میکنند.هر چند در همین زمان هم کم و بیش زهر خود میریزند.شاید عراق دیگری ایجاد شود ک از ناپایداری ما سو استفاده کند.

من با جنگ مخالفم.ایران تنهاست.زمانی ک در سوریه جنگ شد ایرانی بود که کمکشان کند ولی اگر ایران سست شود چه کسی است ک به داد مردمان ایران برسزد.

هیچکس به جز خودمان دلسوز خودمان نیست پس به فکر خودمان باشیم.با هم متحد باشیم .حامی هم باشیم.این مهم است که سران ما چه میکنند ولی خیانت آنها به ما سبب نشود که پشت هم را خالی کنیم و با هم بجنگیم.

ایران را مردم ساختند و نگهش خواهند داشت.

من هم از وضع بیکاری به ستوه آمدم.

من هم خسته شدم از بس هر روز اختلاص و دزدی دیدم.

من هم خسته شدم از کار زیاد و خوردن حقم.

من هم خسته شدم از بس خرام خور دیدم و نتوانستم کاری کنم.

با همه این احوال تغییر به یک انقلاب جدید را راه حلی نادرست میدانم.

این سختیها میگذرند……

تلگرام شخصی                                اینستاگرام                                       کانال تلگرام