نوشته‌ها

mindmap

نقشه ذهن

نقشه ذهن

کتاب نقشه ذهن نوشته تونی بازان است که 88 صفحه است

اما نقشه ذهن چیست؟

یعنی مسیر مثل نقشه یک محله یا شهر که خیابان اصلی و فرعی دارد.

برای تاثیر گذاری بیشتر از تصاویر استفاده میشود

زیرا تاثیر یک تصویر برابر با هزار کلمه است.

برای همه چیز میتوان نقشه آن را طراحی کرد.

این نقشه به مراتب بهتر نوشته ها و یادداشتهای خطی است زیرا از دو نیمکره مغز استفاده میکند.

من این کتاب را دیروز شروع کردم و امروز به پایان رسوندم.

ویس خلاضه این کتاب را حتما گوش کنید. آدرس

گوش دادن صرف بدرد نمیخوره .حتما حداقل یک بار این روش را امتحان کنید و نتیجه آن را با من در میون بذارید.

میتوانید برای مذاکره تاتن از این روش استفاده کنید.

میتوانید برای روزهای هفته از آن استفاده کنید.

مثلا برای ایام هفته

هدف را در مرکز رسم کنید ( کارهایی که باید انجام شود)

هفت شاخه پر رنگ اصلی بکشید.هر شاخه یکی از روزهای هفته را نشان میدهد.

مثلا در روز شنبه چه کارهایی باید انجام دهی هر کار یک شاخه فرعی اضافه میشود

نقشه ذهنی نیاز به خلاقیت دارد

حتما از تصویر و رنگ استفاده کنید.

 

فیسبوک

توییتر

تلگرام

لینکدین