نوشته‌ها

شهادت امام

شهادت امام حسن (ع)

شهادت امام حسن (ع)

از صفحه ۴۹۸ تا  ۵۰۸…
دوستداران امام علی حاضر به بیعت با معاویه نشدند
معاویه در سرکوب کردن آنها ناموفق بود تا زمانی که زیاد برادر نامشروعش را مامور کرد تا آرامش را به بصره برگرداند و کسانی ک مخالف هستند را بکشد
زیاد در این کار موفق بود
معاویه میخواست پایهای خلافتش یزید را سفت کند
نقشه ای کشید تا ارنیب را به همسری یزید درآور که امام حسین نقشه اش را بر هم زد(در قسمت های اول کتاب داستانش گفته شدا،پستهای اول را بخوانید)
میخواست دوستداران علی کم شوند پس نقشه ای برای قتل امام حسن کشید
👈شهادت حسن(ع)😞
‌{جعده‌} دختر اشعث بن قیس که از امام کینه داشت و معاویه ب او پول داده بود و قول ازدواج با پسرش یزید را انتخاب کرد
روزی امام حسن بسیار تشنه بود پس جعده شیر خنک زهردار را به همسرش داد
امام حسن پس از دو روز به شهادت رساند و این شهادت با درد و رنگ فراوان بود چون آن زهر تیکه تیکه وجود امام را آهسته آهسته از بین میبرد
این همان زهر و همان حیله ای بود که معاویه برای به شهادت رساندن مالک اشتر استفاده کرده بود
امام حسین بکمک ابن عباس و فرزندش بدن حسن را غسل دادند
میخواستند در جنازه او را در روضه منوره رسول خدا دفن کنند که فرزندان ابی سفیان و عثمان مانع شدند،نزدیک ب درگیری بود که امام حسین قبول کرد ک برادرش در کنار جده او فاطمه بنت اسد در بقیع دفن شود
(در این سالها قبر حضرت علی مخفی بود)
امام حسین نماز گذارد
@royayebozorg_esf
از صفحه ۵۰۸ تا ۵۴۲….
زیاد بر اثر طاعون فوت کرد
عبدالله شوهر سابق ارینب به پیش امام حسین امد
امام حسین صیغه طلاق خود با ارینب را خواند تا ارینب با عبدالله ازدواج کند
تبلیݝات معاویه بر ضد امام حسن بیشتر شده بود
او میخواست یزید را جانشین خود کند و پس خود شروع به سفت کردن پایه‌های خلافت پسرش کرد
معاویه به مروان حکم حاکم مدینه دستور داد تا تبلیغ کند و از مردم بیعت بگیرد
مروان دستور قتل حسن را نیز داده بود
او با زر و زور مردم را مجبور با بیعت میکرد
معاویه خود نیز به مدینه رفت تا از مردم برای یزید بیعت بگیرد
چهار تن از بزرگان از جمله
حسین بن علی که مخالف بود
عبدالرحمن برادر عایشه که مخالف بود
عبدالله بن عمر ک مخالف بود
و عبدالله بن زبیر که خود را بیتفاوت نشان داد
معاویه این چهارتن را تهدید کرد اگر بیعت نکنند
@royayebozorg_esf
📚 #زندگانی_امام_حسین
✒️ #زین_العابدین_رهنما
از صفحه ۵۴۲ تا ۵۶۲…
وقتی معویه با مخالفت آنها رو به رو شد فکری کرد
قرار بر آن شد فردای آنروز در کعبه از مردم بپرسد ک ایا موافق با یزیدند یا مخالف؟
معاویه عمال خود را آماده کرد که فردا در میان جمعیت باشد
آنروز رسید رو ب مرد کرد گفت:همه با یزید بیعیت کردند و این چهار تن از خاندان بزرگ هم همینطور
اگر ان چهار تن مخالفت میکردن شمشیردارانی ک در جمعیت بود و طرفدار معاویه انها را میکشتند
👈 مرگ معاویه
در راه برگشب ب شام شبی معاویه بر سر چاهی رفت چیزی اتفاق افتاد ک کسی نمیداند
معاویه سکته کرد
روز به روز حالش بدتر شد
شبها نمیتوانست بخوابد
نمیتوانست آبی بنوشد
مدام کابوس میدید و هزیان میگفت
وقتی ضحاک بن قیس این حالت او را دید از معاویه خواست تا یزید را رسما جانشین خود کند و بخلافت برساند
پس همانطور شد
@royayebozorg_esf

 

با تشکر
سارا مرتضوی
اینستاگرام
توییتر
تلگرام
لینکدین