سارا ام ار تی

سپتامبر 2021 - سارا ام آر تی

- بار
آسیب های ورزش بدنسازی

آسیب های ورزش بدنسازی

زمانی که صدماتی به بدن وارد شود ایجاد آسیب می کند و فرد قادر به ادامه ورزش و فعالیت خود نخواهد بود. این صدمات شامل در رفتگی مفصل، پاره شدن رباط و یا تاندون و حتی عضله  کشیده و پاره شدن پوست و شکستگی مفصل ها و غیره می باشد. حال در بعضی مواقع آسیب دیدگی کم است. ولی چون فرد به آن اهمیت نمی دهد، باعث مزمن شدن آسیب می شود و عملکرد   فرد […]